Statistika – domů

Aritmetický průměr x ¯

Příklad: Vypočítejte aritmetický průměr z hodnot: 1; 2; 3; 4; 5.

Výpočet aritmetického průměru