Statistika – domů

Rozptyl σ 2

Příklad: Vypočítejte rozptyl z hodnot: 1; 2; 3; 4; 5.

Výpočet rozptylu