Statistika – domů

Směrodatná odchylka σ

Příklad: Vypočítejte směrodatnou odchylku z hodnot: 1; 2; 3; 4; 5.

Výpočet směrodatné odchylky